Kapcsolat

Minden kedves hangvételű levélre szívesen válaszolok!


Várom kérdéseiteket, észrevételeiteket, jöjjön az a témától érdeklődő idegentől, baráttól, leendő. baráttól, vagy sorstárstól.


A levelek tartalmát és mellékleteit szigorúan bizalmasan kezelem, azokat az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETNEK (2016. április 27.) megfelelően kezelem.

A hatályos adatvédelmi szabályozásról itt bővebben olvashatsz.

 

Kapcsolatfelvétel

Berencsi Eszter Barbara

info@bluebutterfly.hu

Kövess engem

Facebook
Twitter
Instagram